Intro Intro Intro Intro Intro

KONINKLIJK Akiyama GentSinds 2013 is Akiyama Karate gemachtigd de titel 'Koninklijk' in zijn naam te voeren, als erkenning voor de jarenlange inzet van de club, de clubleiding en de karateka's voor de karatesport en maatschappelijk nuttige sportwerking in het algemeen.

Zijne Majesteit de Koning

Akiyama--

01/05/2022 - Huldiging + 70 jarige bestaan Akiyama door de Vlaamse Karate Associate

Koninklijke Akiyama werd gehuldigd voor haar jarenlange werking. De club zelf is ouder dan de federatie. Akiyama was van oudsher een judoclub. De judo was reeds actief voordat karate werd geintroduceerd in België. Binnen de judoclub werd een karateafdeling opgericht. De eerste karateleden waren dan ook aangesloten bij de Judofederatie. Pas later werd karate een volwaardige en zelfstandige afdeling.

In de vele jaren van ons bestaan bestonden diverse afdelingen zoals judo, karate, yoga en aikido.

Heden enkel nog karate, enerzijds in het Gentse en anderzijds in Zaffelare.

Patrick Van Peteghem, verantwoordelijke voor Zaffelare en Tom De Lange, verantwoordelijke voor Gent namen de trofee in ontvangst. Akiyama Akiyama Akiyama