Intro Intro Intro Intro Intro

API : AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

Vooraf

In de onderstaande rubrieken kan U meer informatie vinden over de rol, takken, bevoegdheden ... van de API. Echter in geval van NOOD is de kracht, de wil en/of de assimilatiekracht niet altijd aanwezig om dit allemaal door te lezen. Derhalve wanneer U de behoefte heeft om met iemand te spreken dan mag U ten alle tijde met de club-API of federatie-API contact opnemen . De API luistert naar jou en samen bekijken jullie wat de beste opties/mogelijkheden zijn.

Bij acute situaties van ernstig grensoverschrijdend gedrag of misbruik: neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712. Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.

Mevrouw LINNE DE LOOF is onze Club-API.

Als klinisch psycholoog is Linne de ideale persoon als aanspreekpunt integriteit binnen onze club Koninklijke Akiyama karate.

Tel : +32(0)47 4902238
E-mail : linne_dl@yahoo.com
Brief : Leithstraat 9, 9000 Gent

Portret van Linne De Loof
Hierna kan u klikken op de link met meer info over Linne.
LINNE DE LOOF


De federatie-API van de vzw Vlaamse Karate Federatie is :

Klikken op onderstaande link en zie de info onder : "Meldpunt voor ongewenst gedrag":
federatie-API


ALGEMENE INFORMATIE AANSPREEKPUNT INTEGRITEITLees meer over integriteit en karatecode