Intro Intro Intro Intro Intro

CLUBVISIE

Algemene informatie over de club gericht naar jeugd en volwassenen


Hoofddoel : organisatie van kwalitatieve trainingen voor onderricht van karate onder leiding van gediplomeerde lesgevers.

Akiyama heeft tot doel het verspreiden van karate in de ruimste zin.
Tijdens de trainingen beoefenen we :
a) het moderne karate
b) het traditionele karate
c) Sport karate

Moderne karate :
Zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam met nadruk op verantwoord sporten en aanleren technieken : kumite, kata, kihon met oog voor techniek, snelheid, kracht, souplesse en correctheid van de uitvoering en zoveel meer.

Traditionele karate :
Hier ligt de nadruk op self-defense. Hoofddoel is zich kunnen verdedigen in een echt gevecht. Welke techniek of hoe uitgevoerd is ondergeschikt.
Efficiëntie is hier troef. Hier gelden in feite geen regels.
Daarnaast nadruk op martiale. (discipline, meditatie, respect, vertrouwen . . .) Karate–do : de weg in karate, de weg in het leven.
Doel is dat iedereen dit kan beoefenen.

Sport karate :
Hier bedoelen we het competitieve luik. Nadruk op aanleren competitietechnieken om doeltreffend te scoren. In feite diametraal t.o.v. het traditionele karate vermits streng gereglementeerd en beperkt aantal technieken om maximaal de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Nadruk ligt hier eerder op de jeugd.
De club neemt deel aan wedstrijden georganiseerd door de federatie en/of door één van haar clubs.

Bijkomend doel :
Wij trachten ook de après karate te verzorgen door de familiale sfeer. Iedereen kan en mag zich thuis voelen bij Akiyama. Zo blijven vele leden nog iets drinken in onze bar. Door gratis chips en lage kostprijs drank (slechts 1 euro per consumptie) maken wij het mogelijk dat iedereen kan deelnemen.

Na de training op vrijdagavond drinken wij frequent nog iets op café.

Verhoging kwaliteit sportief :
Lesgevers


Door het stimuleren van onze lesgevers tot deelname aan vormingen, opleidingen trachten we de kwaliteit van de trainingen te handhaven en/of nog te verbeteren.
Maximale stimuli van opleidingen Vlaamse Trainersschool, Dynamo, Sport Vlaanderen, VKF, Stad Gent, Stad Lochristi. De club neemt bijvoorbeeld de inschrijvingskosten voor haar rekening.

o.a.
In 2018 heeft Pascal Poissonnier het brevet behaald van aspirant initiator VTS.
In 2019 hebben Pascal Poissonnier en Jens Van Praet het diploma behaald van initiator VTS.
In 2020 heeft Jens Van Praet het diploma behaald van instructeur B – algemeen gedeelte.
Op 02 maart 2021 volgde Erwin Van Roy volgende opleiding : In beweging tegen overbelasting en/of terugkerende blessures.

Op 04 juli 2021 nemen 8 leden deel aan het federatie examen DAN graden :
Jolanda, Jens,Bruno, Pascal, Henk en Bruno : 1 DAN ;
Erwin : 3 DAN ;
Patrick : 4 DAN.

Studenten

Opleiding van studenten en bewustmaking van diverse aspecten naast het eigenlijke karate zoals info over lenigheid, hydratatie, regelgeving rond wettige zelfverdediging . . .

Verhoging kwaliteit administratief :
De bestuursleden trachten up-to-date te blijven en volgen de vigerende wetgeving in de diverse domeinen waarmee onze vereniging te maken krijgt.
Zo trachten zij regelmatig opleiding te volgen via de klassieke opleidingen en via webinars.

In 2021 implementeerden we onze API = aanspreekpunt integriteit.
Zowel de hoofdlesgever als onze API volgenden opleidingen bij Dynamo Project. O.a. sport met grenzen, aan de slag als aanspreekpersoon integriteit in je sportclub of club API, Het Vlaams Sporttribunaal . . .

In opdracht van Stad Gent werd tevens een Covid-coördinator aangeduid binnen onze club.

Algemene doelstellingen

Informatieplicht :
Via de diverse rubrieken op de website trachten wij de leden maximaal te informeren over o.a. de federatie, verzekering en werking van onze club, functies binnen de club, reglementen ...

Verspreiding van de karatewaarden :

Hier belangrijk is het volledig kader rond het integriteitsbeleid uitgewerkt via en met de vzw Vlaamse Karate Federatie dit in samenspraak met Linne De Loof, onze club API. Bijzondere aandacht is er voor kwaliteit, preventie, reactiefbeleid, gedragscodes en karatecodes.

Clubvisie rond de jeugdwerking


Alle lessen zijn toegankelijk zowel voor de jeugd als de volwassenen. De hoofzaak ligt op recreatief karate. Competitiekarate blijft natuurlijk mogelijk. Vanuit het recreatieve aspect zetten wij vooral in op familiekarate.

De opwarming vindt samen plaats. Nadien wordt er meestal opgesplitst in groepen. De jeugdleden, min 14 jaar, is een eerste goep. De plus 14 jaar zijn de tweede groep. Binnen deze groepen wordt training gegeven aangepast aan de groep. Zo is het spelelement belangrijk in de eerste groep en mag het al eens uitbundiger zijn doch met respect en dicipline.

Naast de training in verschillende homogene of heterogene groepen wordt er veel gewerkt in een relatie van 1 op 1. Dan worden de jeugdleden verbonden aan een ouder, meer ervaren karateka. Dit komt het leerproces ten goede gezien er zo een situatie ontstaat van individuele coaching. Op deze wijze trekken wij volop de aandacht van de jeugdleden en is de mogelijkheid tot louter spelen wat geremd. Zij leren hierbij vooral het onderscheid tussen relatie in hun groep onderling en in de relatie t.o.v. de totale groep.

Daarnaast zijn er momenten dat de volledige groep samen traint. Zodoende kunnen de kids leren door af te kijken van de anderen. Immers de ervaring leert dat de jeugd niet altijd bewust luistert naar de lesgever maar dat het veelal een leerproces is van kijken naar de anderen en kopiëren. De ouderen hebben hierdoor een grote verantwoordelijkheid, zij worden immers zo gemotiveerd om hun karate zo goed mogelijk uit te voeren zoniet bestaat de valkuil dat de kids foute bewegingen nadoen.

Vanaf de leeftijd van +-12 jaar vinden wij het belangrijk dat zij af en toe de taak als lesgever voor een groep of een deel van een groep trachten te volbrengen. Zo wordt er stap per stap aangeleerd hoe voor een groep te staan, hoe hun stem te gebruiken, hoe de aandacht krijgen van de spelers van een groep en nog veel meer. Dit met als ultieme doelstelling dat zij zelfzekerder worden en buiten de club spontaan de leiding kunnen en willen nemen vb in een klasopdracht of later in hun beroepsleven.

Als afsluiting van een training eindigen we samen met een cool-down.
26 juni 2021, versie 3.0