Intro Intro Intro Intro Intro

Karateclub: KONINKLIJK Akiyama Gent

Welkom bij onze club

Sinds 1965 kan je bij Akiyama een karate-opleiding volgen in de Shotokan-stijl.
Akiyama
Lege hand


Waarom karate?

Karate is niet alleen een sport, het is ook een filosofie. Het is zeker geen agressieve sport voor vechtersbazen, zoals soms verkeerdelijk wordt voorgesteld. In karate wordt de agressie, die bij iedere mens aanwezig is, net gekanaliseerd en omgebogen in een positieve richting. Er bestaat in karate geen eerste aanval. Karate is immers de kunst van de verdediging, een Japanse ongewapende zelfverdedigingskunst ('karate-do': Japans voor 'het pad van de lege hand'; zie de kalligrafie hierboven), die karakterontwikkeling en zelfbeheersing door training en oefening beoogt.


Karate is een levenswijze, namelijk de samenvloeiing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen aanvaller en verdediger. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan meditatie, ademhalings- en lenigheidsoefeningen, concentratie en de verbetering van de algemene conditie, dit alles op een verantwoorde wijze en dit in een recreatieve omgeving. Verder wordt tijdens de oefeningen met partner de nadruk gelegd op heel wat aspecten van zelfverdediging.

Tijdens de trainingen, die drie maal per week doorgaan in Gent, wordt de nadruk gelegd op verschillende aspecten van zelfverdediging en ook aandacht besteed aan meditatie, ademhalings- en lenigheidsoefeningen, concentratie en algemene verbetering van de conditie, dit alles op verantwoorde wijze en in een recreatieve omgeving. De trainingen spelen ook in op de positieve aspecten die de karatesport heeft voor de ontwikkeling van kinderen en jonge adolescenten.

De club is trots op zijn eigenheid. De lesgevers van Akiyama Karate hebben zich steeds op vrijwillige en onbezoldigde basis ingezet. Wij bouwden gaandeweg een ledenaanhang uit die goed verankerd is in de Gentse en bredere Belgische samenleving. Voor wie met ons mee wil op de weg van de karate-do: het belangrijkste is het onderschrijven en respecteren van onze sportieve normen en van de geest en waarden van de karatesport.